Ugrás a tartalomhoz

Okleveles forgalmiadó-szakértő
62 344 02, E-000026/2013/A057

Helyszín Időpont További információ Jelentkezés
Eger Jelentkezésektől függően További információ Jelentkezem
Győr Tervezett kezdés 2019. szeptember További információ Jelentkezem
Veszprém Tervezett kezdés: 2019. ősz További információ Jelentkezem

Az OKLEVELES FORGALMIADÓ-SZAKÉRTŐ ...

Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Adótanácsadó
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

 

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: 55 344 01 Adótanácsadó, v. Adótanácsadó szakképesítés

Előírt gyakorlat: 5 év (év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat)

A képzés időtartama: 160 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az ügyletek hazai és nemzetközi szabályozási környezetét,
 • bemutassa az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit,
 • bemutassa a jogrendszer azon eseteit, amelyek gyakran szolgálnak adójogi viták alapjául.
 • felkészítsen tanácsadásra a megbízójának az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartás, és a kötelezettségszegés jogkövetkezményei vonatkozásában.

 

10796-12 Forgalmi adózás, adótervezés (írásbeli, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a forgalmi adóztatási technikákat és ezek fejlődését a hazai és nemzetközi gyakorlatban,
 • megismertesse a forgalmi adókkal kapcsolatos Európai Uniós normákat,
 • felkészítsen a bonyolult, közvetett adózásra vonatkozó tanácsadásra és adótervezési feladatokra,
 • felkészítsen a forgalmi adókkal kapcsolatos adótervezési módszerek és eszközök alkalmazására,
 • bemutassa a leggyakrabban használt adóelkerülési, adócsalási technikákról, munkája során használja az adónemmel kapcsolatos ellenőrzési módszereket és gyakorlatot,
 • bemutassa a jövedéki adók belföldi szabályait és a vonatkozó EU irányelveket.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat védése, prezentáció.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése Forgalmi adózás, adótervezés

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése: központi tételsor

A tételsor tartalmazza:

 • a forgalmi adózás,
 • a jövedéki adózás, a környezetvédelmi adók,
 • az adótervezés, ellenőrzés, bírósági döntések témaköreit.


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

Az Okleveles forgalmiadó-szakértő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Okleveles forgalmiadó-szakértő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.