Ugrás a tartalomhoz

Okleveles jövedelemadó-szakértő
62 344 03, E-000026/2013/A058

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

A képzés elindult: 2020.11.30-án

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

További információ Jelentkezem

Az OKLEVELES JÖVEDELEMADÓ-SZAKÉRTŐ ...

Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Adótanácsadó
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

 

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: 55 344 01 Adótanácsadó, v. Adótanácsadó szakképesítés

Előírt gyakorlat: 5 év (év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat)

A képzés időtartama: 200 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az ügyletek hazai és nemzetközi szabályozási környezetét,
 • bemutassa az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit,
 • bemutassa a jogrendszer azon eseteit, amelyek gyakran szolgálnak adójogi viták alapjául.
 • felkészítsen tanácsadásra a megbízójának az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartás, és a kötelezettségszegés jogkövetkezményei vonatkozásában.

 

10797-12 Jövedelemadózás, adótervezés (írásbeli, szóbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a jövedelem adóztatási technikákat és ezek fejlődését a hazai és nemzetközi gyakorlatban,
 • megismertesse a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket,
 • felkészítsen a bonyolult, közvetlen adózásra vonatkozó tanácsadásra és adótervezési feladatokra,
 • bemutassa a társadalombiztosítás részletes szabályait,
 • felkészítsen belföldi és nemzetközi adótervezési módszerek és eszközök alkalmazására,
 • felkészítsen több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezésére.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése és prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat prezentációja.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése Jövedelemadózás, adótervezés

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat ismertetése: központi tételsor

A tételsor tartalmazza:

 • a személyi jövedelemadóztatásra,
 • a vállalkozások adózására,
 • az adótervezésre, ellenőrzésre, bírósági döntésekre vonatkozó témaköröket.


A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

Az Okleveles jövedelemadó-szakértő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Okleveles jövedelemadó-szakértő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.