Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 01, E-000026/2013/A003

Alapozza meg karrierjét: a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése az első lépés ahhoz, hogy mérlegképes könyvelő lehessen!

Évente több, mint 500-an* szereznek Pénzügyi-számviteli ügyintéző bizonyítványt a Perfektnél, tartozzon Ön is közéjük!

* (2016-2018 évek átlaga)

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Budapest

Tervezett kezdés: 2020. október 3.

További információ Jelentkezem
Békéscsaba

Indulás: 2020. október 15.

További információ Jelentkezem
Debrecen

2020. ősz

További információ Jelentkezem
Eger

2020. június 30.

További információ Jelentkezem
Győr

Évnyitó: 2020. augusztus 29. 09:00 óra
Helyszíne: Közgáz Klub - Győr, Aradi vrt. útja 12.

További információ Jelentkezem
Kecskemét

UTOLSÓ lehetőség az OKJ megszünése előtt, hogy jelentkezzen a tervezetten 2020. november 27-én induló képzésünkre! A csoport minimális létszáma: 12 fő.

További információ Jelentkezem
Miskolc

2020. december

 

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Elegendő jelentkező esetén 2020. ősz

További információ Jelentkezem
Salgótarján

A képzés elindult, de lehet még cstlakozni! (Távolléti oktatás, kontaktóra)

További információ Jelentkezem
Szeged

2020. október 2. VAN MÉG PÁR HELY, JELENTKEZZEN!

További információ Jelentkezem
Szekszárd

2020.09.12. Elindult! MÉG CSATLAKOZHAT!

További információ Jelentkezem
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. ősz (Távolléti képzés)

További információ Jelentkezem
Szombathely

Képzés tervezett indulása: 2020. október

 

 

További információ Jelentkezem
Tata

(Függ a jelentkezett hallgatók létszámától)

További információ Jelentkezem
Veszprém

2020.december (megfelelő számú jelentkező esetén)

Jelentkezési határidő:2020.12.01.

 

 

További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg

Tervezett kezdés: 2020. november

További információ Jelentkezem

A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ...

A folyamatosan változó gazdasági és jogszabályi környezetben – a kisebb vállalkozásoknál és a nagyobb szervezetnél egyaránt – folyamatosan nagy igény mutatkozik a megfelelő szakképzettséggel rendelkező, szakmailag felkészült pénzügyi-számviteli szakemberekre.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Pénzügyi projektmenedzser
 • Bérszámfejtő
 • Bérügyi adminisztrátor
 • Főkönyvi könyvelő
 • Számviteli előadó
 • Analitikus könyvelő
 • Banki könyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Pályázatíró asszisztens
 • Uniós projektek ügyintézője

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 960 óra (távoktatási képzési forma esetén: 300 kontaktóra és 660 óra távoktatás)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a forgóeszköz- és készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének módszereit, legfontosabb mutatóinak kiszámítását. A módszerek felhasználásával képes legyen a résztvevő a vállalkozás belső és külső környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgozására.

 

11505-12 Könyvelés számítógépen (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő megismerjék a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható az érvényes számviteli előírások alapján működő, főkönyvi és folyószámla kezelő program, bérelszámoló, tárgyi-eszköz nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát.

 

10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai    írásbeli

A modul célja, hogy

 • a résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a kettős könyvvitel rendszerében történő eljárásokat és módszereket.

 

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénzügyi befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítsen a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára,
 • felkészítsen a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében,
 • kialakítsa a résztvevőben az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét.

 

11501-16 Projektfinanszírozás (esettanulmány készítése)

A modul célja, hogy

 • a projektek finanszírozásához kapcsolódó elméleti ismeretanyag birtokában a résztvevő értelmezni tudja a projekteket és azok lehetséges finanszírozási forrásait, alkalmas legyen projektek értékeléséhez rendelkezésre álló információforrást használva a projektek finanszírozási forrásait felkutatni.

 

11502-12 Projektfolyamatok követése (esettanulmány készítése)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a projekttel kapcsolatos fogalmakat, a projekttervezést, a projektmenedzselést, a projektzárást, projektdokumentumokat.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a résztvevő legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

 

A) Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

 

A) Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

 

 

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.