Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
55 344 06, E-000026/2013/A060

A PÉNZÜGYI SZERVEZETI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Számviteli előadó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője
 • Könyvelő
 • Kontroller, belső ellenőr
 • Szervezetirányítási vezető

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, vagy
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10799-12 Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a különböző pénzügyi szervezetek fajtáit, alapítási, működési, befektetési szabályait, a rájuk vonatkozó prudenciális előírásokat és felügyeleti adatszolgáltatási követelményeket, a pénzpiaci, illetve tőkepiaci folyamatokat.

 

10800-12 Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az adott pénzügyi szervezethez illő számviteli rendet, a számviteli alapelveket, a pénzügyi szervezet számviteli politikájához kapcsolódó feladatokat.

 

10801-12 Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénz- és tőkepiaci szolgáltatások nyújtásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszert és az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelmét, a szervezeti és működési rendeket, a felelősségi, nyilvántartási és tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített ellenőrzési követelményeket és szabályokat, a pénzügyi szervezet olyan szoftverrendszerét.

 

10802-12 Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az ellenőrző szervezet működését, tevékenységének szervezési és tervezési feladatait, a pénzügyi szervezet vezetését, a különböző kockázatok felmérését, értékelését és kezelését, az állami és az önkormányzati ellenőrzések rendszerét, annak főbb elemeit és a vállalkozással való kapcsolatrendszerét.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi szervezetek számviteli feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten a számviteli törvény, illetve az egyes pénzügyi szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendeletek előírásainak gyakorlati alkalmazása. Sajátos értékelési szabályok alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az évközi és év végi zárlati feladatok végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos ügyletek, számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A Pénzügyi szervezetek elemzési-ellenőrzési feladatainak ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témakörének mindegyikét tartalmazhatja.

Az írásbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni: A Pénzügyi szervezetek elemzési-ellenőrzési elemzési gyakorlatához kapcsolódóan: a gazdálkodási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek értékelése tárgyévi eredményre gyakorolt hatásának bemutatása. A gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése.

A Pénzügyi szervezetek elemzési-ellenőrzési ellenőrzési gyakorlatához kapcsolódóan: a jogszabályban előírt prudenciális előírások betartásának ellenőrzése. Az ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (90 perc + 90 perc)

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor a Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása modul szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

 

 

A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések