Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 343 01, E-000026/2013/A037

A PÉNZÜGYI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ (BANK, BEFEKTETÉS, BIZTOSÍTÁS) ...

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Banki és pénzforgalmi ügyintéző
 • Áruhitel ügyintéző
 • Valutapénztáros
 • Átutalási ügyintéző
 • Banki ügyintéző
 • Banki-, befektetési termékértékesítő
 • Értékpapír kezelő ügyintéző
 • Folyószámla ügyintéző
 • Hitelértékesítő
 • Hitelezési előadó
 • Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
 • Kisvállalkozói hitelügyintéző
 • Lakossági folyószámla ügyintéző
 • Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
 • Pénzintézeti lakossági üzletkötő
 • Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
 • Pénzintézeti ügyfélreferens
 • Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
 • Független/függő biztosításközvetítő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a banki termékek és szolgáltatások értékesítése során szükséges, hasznos, alkalmazható és előrevivő kommunikációs, termékismeret hasznosítását,
 • a fenti ismeretek megismerésével kialakítsa a készségeket, a hatékony és gyakorlott kommunikációra vonatkozóan.

 

10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció  (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a biztosítási termékek és szolgáltatások értékesítése során szükséges, hasznos, alkalmazható és előrevivő kommunikációt, termékismeret hasznosítását és ezek összekapcsolását,
 • ismeretei birtokában a képzésben résztvevőt alkalmassá tegye azok gyakorlati alkalamazására.

 

10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az alapvető polgárjogi ismereteket,
 • bemutassa a szerződéskötések, a tájékoztatás és a fogyasztóvédelem az alapvető polgárjogi keretek ismeretében azok értelmezett és tudatos betartásának szükségességét,
 • megismertesse a szektorbeli fő intézmények intézményi, valamint az ezeket körülvevő szabályozási környezetet,
 • megismertesse a biztosítás jogi szabályait a termékek, a szolgáltatások, a szerződések és az ügyletek vonatkozásában,
 • rávilágítson a jogszabályi környezet alkalmazási szintű ismeretének szükségességére, összefüggéseinek átlátására és a jogszabályváltozások értelmezésére.

 

10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése  (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat és az ez által létrejövő, ennek keretében megvalósuló termékeket a termékértékesítő számára,
 • rávilágítson a banki termékek fejlesztésének szempontjaira és szerepére,
 • megismertesse a fizetési rendszerek lényegét, szerepét és funkcióját, a fizetési forgalom hátterén kívül a tényleges ügyleti formákat, fizetési módokat nem az ügyfél, hanem elsődlegesen a szolgáltató intézmény szempontjából,
 • bemutassa a pénzügyi szolgáltatásokat és azok hátterét a termékértékesítő gyakorlati, számítási szempontok szerint.

 

10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a befektetési szektor jellemzőit, szerepét és szereplőit,
 • bemutassa a szolgáltatás nyújtásához szükséges felmérési és információs szükséglet jellemzőit,
 • bemutassa a befektetési szolgáltatás keretében megjelenő ügyleteket és azok összehasonlító jellegét,
 • rávilágítson, hogy a befektetési szektor intézményi környezete a befektetési szolgáltatások alapja, ezért az ismeretek elsajátítása olyan komplex tudást eredményez, mely szektorális változások és a szektor jogi környezetének változása a termékértékesítő számára értelmezhető és munkájába beépíthető legyen.

 

10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az intézmények, a szervezeti keretek, termékek és biztosításszakmai alapfogalmakat,
 • alkalmassá tegye és készséget alakítson ki a biztosítási piac értelmezésére, folyamatainak definiálására és biztosítástechnikai ismeretek elsajátítására,
 • alkalmassá tegye a képzésben részt vevőt, hogy a pénzügy és biztosításmatematika eszközeit alkalmazva pénzügyi és biztosítási számításokat, tervezési alaptevékenységet végezzen az ügyfél igényeinek, elvárásainak és a piaci kereteknek megfelelően,
 • kialakítsa az elméleti tartalomra (jogi, termékismereti, szolgáltatási), alapismeretekre alapozva az ügyfelekkel való üzleti kapcsolat szakmai tartalmát, a matematikai és számítási megalapozó és érvelő képességet.

 

10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a biztosítók működésének a motivációit, termékeladási és pénzügyi vonatkozásai tekintetében,
 • megismertesse a biztosítók gazdálkodásának eredményességét megalapozó elveket és tartalmakat,
 • rávilágítson az általános termék és szolgáltatás ismeretén túl a konkrét termékek és konkrét igények szerződésben való megtestesülésére,
 • kialakítsa az elméleti ismeretekre alapozva azok életszerű gyakorlatát, készségszinten elvégezni a feladatokat, lépéseket, adminisztrációs tartalmat és eljárásokat.

 

10144-16 Független biztosításközvetítői működés (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a független biztosításközvetítő (többes ügynök, alkusz) feladatát a biztosítási törvényben foglaltak alapján,
 • bemutassa, hogy az alkusz megbízója az ügyfél, aki a biztosítóval szerződő pozícióba kerül, a többes ügynök megbízója a biztosító, illetve több biztosító egyidejűleg,
 • rávilágítson arra, hogy felelőssége alapján a független biztosításközvetítő összetett és széles spektrumú tudással rendelkezik, amely tudást alapos, mindenre kiterjedő, a szabályozási elveket és piaci ismereteket készség szinten elsajátíthatóvá tevő elméleti képzés tesz lehetővé,
 • kialakítsa, hogy a képzésben résztvevő az ismeretek elsajátításának birtokában képes legyen a szektorális változásokat és a szektor jogi környezetének változásait értelmezni, és munkájába beépíteni,
 • alkalmassá tegye a témakörök elsajátítása és annak tartalma gyakorlása által a képzésben résztvevőt, hogy fel tudja mérni az ügyfél igényeit, beszerezin az egyes biztosítókra és termékeikre vonatkozó információkat, amelyek alapján azokat képes összehasonlítani, értékelni és biztosítási megoldást javasolni, valamint a megbízót képviselni és érdekeit védeni a szerződés megkötése és a biztosítóval való kapcsolattartás során.

 

10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa, hogy a valutapénztáros a hazai és a külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez, így az ehhez szükséges elméleti ismeretek elsajátítása alapvetően szükséges.
 • a bankjegypapír, a bankjegyek nyomtatási eljárásai, a bankjegyek biztonsági elemeinek teljeskörű, magabiztos ismeretének szükségessége és a határozott és gyors felismerésének képessége tekintetében történő fejlesztés,
 • megismertesse, hogy mindenkinek személyes érdeke a bankjegyek alaposabb ismerete, hiszen esetleges tévedése saját magának okoz anyagi kárt, mivel a bankok az illegálisan előállított bankjegyekért ellenértéket nem térítenek.
 • bemutassa, hogy különleges a felelősségük azonban azoknak, akik pénztárakban, pénzváltóhelyeken dolgoznak, mert munkájuk megbízhatóságán az állampolgárok pénzbe, pénzügyi intézményekbe vetett hite is múlik.
 • rámutasson, hogy az elméletben elsajátított technikák, eljárások és elemek gyakorlatban történő alkalmazása, az ellenőrzés és a vizsgálat során lehetővé teszik a bankjegy valódiságának megállapítását.

 

10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat,
 • megismertesse a vonatkozó jogszabályi háttér jogalkalmazói szintű alkalmazásának szükségességét a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői, pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat területén,
 • megismertesse a gyakorlati megvalósítás során a szakmai ismeretek életszerű alkalmazását,
 • bemutassa a valuta- és csekkváltás szabályait, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedéseket, a specifikált okmányismeretnek, a belső szabályozási mechanizmusnak, a bizonylatolásnak, a fogyasztói bejelentések és panaszok kezelésének értelmezését, végrehajtását és az eljárási szabályok alkalmazását.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki és biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció, valamint bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése.

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

 

A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek felelően hazai és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: : Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok, független biztosításközvetítői működés, speciális ügyintézői feladatok ellátásaés bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

 

A) Banki, befektetési, piac termékeinek értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

B) Biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: A biztosítási piac termékeinek értékesítéséhez kapcsolódó fogalmak, valamint eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példákon keresztül, alapvető biztosítási számítások elvégzése, életbiztosítási és nem életbiztosítási ágon belüli kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldásai. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét esetek megoldása, valamint a díjszámítás, a tartalékok, a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata és alapvető vonatkozó számítások.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

C) Független biztosításközvetítői működés

A vizsgafeladat ismertetése: A független biztosításközvetítő (alkusz) jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

D) Speciális ügyintézői feladatok ellátása és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

A vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján. Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (ebből 25 perc Speciális ügyintézői feladatok ellátása és 25 perc Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése)

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése, valamint speciális ügyintézői feladatok ellátása.

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

 

A) Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A banki, befektetési és biztosítási piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Speciális ügyintézői feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: a hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfélkiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.