Ugrás a tartalomhoz

Raktáros
31 341 04, E-000026/2013/A066

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

A képzés elindult: 2020.12.18-án

További információ Jelentkezem

A RAKTÁROS ...

A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia:

 • elvégezni a raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatokat,
 • elvégezni az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat,
 • kezelni a raktározás dokumentumait,
 • ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát,
 • ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét,
 • kezelni a raktárirányítás eszközeit,
 • előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást,
 • előkészíteni az árukiszállítást,
 • alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Anyagátvevő, nyilvántartó
 • Áruátvevő
 • Árufogadó
 • Eszköznyilvántartó
 • Fogyóeszköz nyilvántartó
 • Cikkszámgazda (alkatrész nyilvántartó)
 • Készletnyilvántartó
 • Raktári adminisztrátor
 • Tárgyieszköz-nyilvántartó

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 280 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10036-16 A raktáros feladatai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait,
 • a résztvevők megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából igényel különleges bánásmódot.

 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők elsajátítsák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt hatásának jelentőségével. Képessé kell tenni a résztvevőket arra, hogy a kommunikáció helyes megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat,
 • a résztvevőt felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgyalás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

 • A logisztikai lánc raktártípusai
 • Raktári folyamatmodulok,
 • A raktár-technológia fogalma, összetevői
 • A raktárirányítás informatikai rendszere
 • Tárolási módok és jellemzőik
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

A Raktáros szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Raktáros végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.