Ugrás a tartalomhoz

Raktáros
5 1041 15 06 Logisztikai technikus részszakmája

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Képzés tervezett kezdete: 2021. ősz

További információ Jelentkezem
Győr

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember hónap

További információ Jelentkezem
Kecskemét

Tervezett kezdés: 2021. október-november

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Képzés tervezett kezdete: 2021. ősz

További információ Jelentkezem
Pécs

A tanfolyam várható kezdési időpontja: 2021. 11. 22.

További információ Jelentkezem
Salgótarján

Képzés tervezett kezdete: 2021.  szeptember

További információ Jelentkezem
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

További információ Jelentkezem
Székesfehérvár

Képzés tervezett kezdete: 2021.10.15

További információ Jelentkezem
Tata

Képzés tervezett kezdete: 2021. október

További információ Jelentkezem
Veszprém

Képzés tervezett kezdete: 2021. október 

További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg

Tervezett kezdés: 2021. november

További információ Jelentkezem

RAKTÁROS KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • A raktári folyamatok, tevékenységek megszervezésére,
 • A raktári tevékenységek időalapú programozására,
 • A raktár információs rendszerének működtetésére,
 • a raktári dolgozók teljesítményének értékelésére,
 • A lean menedzsment eszközrendszerének alkalmazására,
 • Megszervezni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotának ellenőrzését,
 • Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét,
 • Működtetni a minőségbiztosítási rendszerek raktározásra vonatkozó követelményeit,
 • Érvényesíteni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer, gyógyszer) kezelésének, tárolásának követelményeit,
 • Irányítani a raktár leltározási, leértékelési, selejtezési tevékenységeit,
 • Ellenőrizni a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartását.

 

A RAKTÁROS ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Ellenőrizni a raktárba beérkezett árukhoz csatolt dokumentumok meglétét, szabályszerűségét.
 • Mennyiségi, minőségi áruátvételt végezni.
 • Elkülöníteni a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés elvégzéséig.
 • Kijelölni a beérkezett áru tárolási helyét.
 • Vezetni a készlet-nyilvántartási dokumentumokat.
 • Komissiózási tevékenységet végezni.
 • Elkészíteni az árukiadást kísérő bizonylatokat.
 • Előkészíteni a kiszállítandó árukat.
 • Anyagmozgató berendezéseket működtetni.
 • Részt venni a leltározási, leértékelési, selejtezési folyamatokban.
 • Betartani a készletkezelési irányelveket.
 • Segíteni, ellenőrizni a leltározást, leértékelést, selejtezést.
 • Betartani/betartatni a balesetvédelmi szabályokat.
 • Betartani/betartatni a veszélyes áruk raktározási szabályait.
 • Ellenőrizni a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait.
 • Közreműködni a raktár-technológia kialakításában.
 • Gazdálkodni a rendelkezésre álló erőforrásokkal.
 • Betartani/betartatni a vagyon és biztonsági előírásokat.
 • Gondoskodni a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi oktatásáról.
 • Kapcsolatot tartani a beszerzési, termeléstervezési és értékesítési szervezetekkel.
 • Biztosítani a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését.
 • Működtetni a raktár irányítási, információs rendszerét.
 • Alkalmazni a lean menedzsment eszközrendszerét a raktározási folyamatban.
 • Működteti a minőségbiztosítási rendszer raktározásra vonatkozó követelményét
 • Megszervezni és működtetni a raktári tároló eszközök ellenőrzését, karbantartását.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A raktáros a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó munkákat.

Gondoskodik az új termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításáról stb.

Közreműködik a készletezési és leltározási folyamatokban, a nyilvántartási és információs rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében és az anyag- és áruszállítás irányításában.

Raktározás területén segíti és szakmai vezetője irányításával ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit.

Kezeli a kézi árumozgató eszközöket, a raktári szoftvereket és kapcsolódó egységeiket (pl. vonalkód leolvasót használ).

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése.

 

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Raktározási alapok

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • ellátni a raktározás feladatát, funkcióit,
 • ellátni a megrendelések teljesítésének feladatait,
 • átlátni a raktározással kapcsolatos követelményeket,
 • ellátni a normál és a speciális áruk kezelésével kapcsolatos feladatokat,
 • megismerni és kezelni az áruazonosító és - követő rendszereket.

 

Raktári tárolás és anyagmozgatás

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni a különböző tárolási módok jellemzőit,
 • alkalmazni a különböző tárolási módokat,
 • elhelyezni az árut a legmegfelelőbb tárolási mód szerint,
 • egységrakományt képezni,
 • kiválasztani az árumozgató eszközöket,
 • ellenőrizni a mérőeszközök állapotát,
 • gondoskodni a mérőeszközök hitelesítéséről.
 • kezelni a raktárak eszközrendszereit.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

SZAKMAI VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai vizsga projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  szakmai bizonyítványt szerezhet.

A szakmai vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található Képzési és kimeneti követelmények alapján.

 

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

 • Raktárvezető

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Logisztikai feldolgozó