Ugrás a tartalomhoz

Sportedző (sportág megjelölésével)
54 813 02

Sportedző sportágak engedélyek
Nyilvántartásba vételi szám Szakképesítés megnevezése Vizsgajogosultság
E-000026/2013/A093 Sportedző (aerobik) x
E-000026/2013/A094 Sportedző (akrobatikus rock'n'roll) x
E-000026/2013/A095 Sportedző (akrobatikus torna) x
E-000026/2013/A096 Sportedző (asztalitenisz) x
E-000026/2013/A097 Sportedző (atlétika) x
E-000026/2013/A098 Sportedző (birkózás) x
E-000026/2013/A244 Sportedző (búvár) x
E-000026/2013/A099 Sportedző (búvárúszás) x
E-000026/2013/A100 Sportedző (curling) x
E-000026/2013/A101 Sportedző (erőemelés) x
E-000026/2013/A102 Sportedző (evezés) x
E-000026/2013/A103 Sportedző (fallabda) x
E-000026/2013/A241 Sportedző (férfi torna) x
E-000026/2013/A144 Sportedző (floorball) x
E-000026/2013/A104 Sportedző (gyorskorcsolya) x
E-000026/2013/A105 Sportedző (íjászat) x
E-000026/2013/A245 Sportedző (japán vívás (kendo, iaido, jodo)) -
E-000026/2013/A106 Sportedző (jégkorong) x
E-000026/2013/A107 Sportedző (judo) x
E-000026/2013/A243 Sportedző (ju-jitsu) -
E-000026/2013/A108 Sportedző (kajak-kenu) x
E-000026/2013/A109 Sportedző (karate) x
E-000026/2013/A111 Sportedző (kerékpár) x
E-000026/2013/A005 Sportedző (kézilabda) x
E-000026/2013/A112 Sportedző (kick-boksz) x
E-000026/2013/A113 Sportedző (kosárlabda) x
E-000026/2013/A114 Sportedző (kung-fu) x
E-000026/2013/A134 Sportedző (labdarúgás) x
E-000026/2013/A115 Sportedző (lovassport) x
E-000026/2013/A116 Sportedző (muaythai) -
E-000026/2013/A117 Sportedző (műkorcsolya) x
E-000026/2013/A118 Sportedző (műugrás) x
E-000026/2013/A240 Sportedző (női torna) x
E-000026/2013/A119 Sportedző (ökölvívás) x
E-000026/2013/A120 Sportedző (öttusa) x
E-000026/2013/A121 Sportedző (ritmikus gimnasztika) x
E-000026/2013/A122 Sportedző (röplabda) x
E-000026/2013/A123 Sportedző (sakk) x
E-000026/2013/A246 Sportedző (sí portág északi szakág) x
E-000026/2013/A247 Sportedző (sí portág alpesi szakág) x
E-000026/2013/A125 Sportedző (snowboard) -
E-000026/2013/A126 Sportedző (sportlövészet) x
E-000026/2013/A127 Sportedző (súlyemelés) x
E-000026/2013/A128 Sportedző (szinkronúszás) x
E-000026/2013/A129 Sportedző (taekwondo) x
E-000026/2013/A130 Sportedző (tájékozódási futás) -
E-000026/2013/A213 Sportedző (teke) x
E-000026/2013/A131 Sportedző (tenisz) x
E-000026/2013/A132 Sportedző (testépítés-fitness) x
E-000026/2013/A236 Sportedző (tollaslabda) -
E-000026/2013/A135 Sportedző (triatlon) x
E-000026/2013/A136 Sportedző (úszás) x
E-000026/2013/A137 Sportedző (versenytánc) x
E-000026/2013/A138 Sportedző (vitorlázás) x
E-000026/2013/A139 Sportedző (vívás) x
E-000026/2013/A140 Sportedző (vízilabda) x

 

A SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) ...

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Edző (a végzettségében szereplő sportágban)
 • Atlétikaedző
 • Futballedző
 • Kézilabdaedző
 • Kosárlabda
 • Lovasedző
 • Teniszedző
 • Tornaedző
 • Tréner tanácsadó
 • Sportegyesületi tanácsadó
 • Sportegyesületi szaktanácsadó
 • Sportreferens
 • Sportszakosztály-vezető
 • Aerobic oktató
 • Búvároktató
 • Fitnesz oktató
 • Golfoktató
 • Harcművészet oktató
 • Könnyűbúvár oktató
 • Úszás oktató
 • Vizisíoktató

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 800 óra

 

Abban a sportágban, amelyben a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50%-áig számítható be.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai vonatkozásairól,
 • a résztvevők felkészítse arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt kutatások eredményeit,
 • megismertesse a résztvevőket a kommunikáció különböző verbális és nonverbális eszközeivel, módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. Cél a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése, és a gyakorlati alkalmazásra való felkészítés.

 

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az emberi szervezet felépítését, működését és szabályozását,
 • olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a résztvevőket, melyek segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az egészségi állapot közti összefüggés felismerése,
 • megismertetni a résztvevőket azokkal a módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák: egy emberi szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a szervezetre,
 • a résztvevők megismerjék a legfontosabb általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat a biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el,
 • a résztvevő megismerje az emberi test anatómiáját és működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben.

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők átfogó és rendszerezett ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit,
 • a résztvevők közvetlen, életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről,
 • a résztvevőkelsajátítsák a különböző testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok ábrázolási módját,
 • a résztvevők elsajátítsák a gimnasztika mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai kivitelezése, az edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlatvégrehajtás szakszerű irányítására.

 

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában, sportversenyek megszervezésében és menedzselésében,
 • a résztvevők elsajátítsák a legfontosabb vállalati, vállalkozási ismeretek és az alapvető vállalkozói döntésekhez szükséges alapismereteket,
 • a résztvevők megismerkedjenek a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival.

 

10326-12 Sportági alapok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevők átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, illetve játékszabályairól, képesek legyenek sportágukban a tehetség felismerésére, valamint gondozására,
 • olyan sportágspecifikus ismereteket nyújtson, jártasságokat, képességeket, készségeket és attitűdöket alakításon ki, melyek segítségével a résztvevő alkalmassá válik:
  • edzésterveket összeállítani és végrehajtatni,
  • magasabb képesítésű edzők által összeállított - edzésterveket levezetni,
  • az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani,
  • kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani,
  • sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni,
  • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni,
  • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest,
  • a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni.

 

10327-12 Sportedzői szakismeretek (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott sportáguk szervezetrendszeréről, továbbá a különböző tudományterületek sportágspecifikus vonatkozásairól,
 • olyan sportágspecifikus ismereteket nyújtáson, jártasságokat, képességeket, készségeket és attitűdöket alakítson ki, melyek segítségével a résztvevő alkalmassá válik:
  • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani,
  • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni,
  • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani,
  • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni,
  • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni,
  • különböző ciklusú edzésterveket készíteni,
  • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani,
  • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni,
  • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni,
  • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni,
  • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest,
  • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtan,
  • más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal - le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán - abban az esetben, ha a vizsgabizottság ezt külön kéri - a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat, valamint a külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét. A külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat időtartama beleszámít a Sportági mozgásforma oktatási gyakorlati vizsgafeladat időtartamába.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet

A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gimnasztika

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk (ld. Sportedző_sportágak_engedélyek), így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Sportedző (a sportág megjelölésével) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt