Ugrás a tartalomhoz

Sportoktató (sportág megjelölésével)
31 813 01

Sportoktató sportágak engedélyek
Nyilvántartásba vételi szám Részszakképesítés megnevezése Vizsgajogosultság
E-000026/2013/A145 Sportoktató (aerobik) x
E-000026/2013/A147 Sportoktató (akrobatikus rock'n'roll) x
E-000026/2013/A148 Sportoktató (akrobatikus torna) x
E-000026/2013/A149 Sportoktató (asztalitenisz) x
E-000026/2013/A150 Sportoktató (atlétika) x
E-000026/2013/A151 Sportoktató (birkózás) x
E-000026/2013/A152 Sportoktató (búvárúszás) x
E-000026/2013/A153 Sportoktató (curling) x
E-000026/2013/A154 Sportoktató (erőemelés) x
E-000026/2013/A155 Sportoktató (evezés) x
E-000026/2013/A156 Sportoktató (fallabda) x
E-000026/2013/A241 Sportoktató (férfi torna) x
E-000026/2013/A193 Sportoktató (floorball) x
E-000026/2013/A157 Sportoktató (gyorskorcsolya) x
E-000026/2013/A158 Sportoktató (íjászat) x
E-000026/2013/A245 Sportedző (japán vívás (kendo, iaido, jodo)) -
E-000026/2013/A159 Sportoktató (jégkorong) x
E-000026/2013/A160 Sportoktató (judo) x
E-000026/2013/A243 Sportoktató (ju-jitsu) -
E-000026/2013/A161 Sportoktató (kajak-kenu) x
E-000026/2013/A162 Sportoktató (karate) x
E-000026/2013/A164 Sportoktató (kerékpár) x
E-000026/2013/A047 Sportoktató (kézilabda) x
E-000026/2013/A165 Sportoktató (kick-boksz) x
E-000026/2013/A166 Sportoktató (kosárlabda) x
E-000026/2013/A167 Sportoktató (kung-fu) x
E-000026/2013/A168 Sportoktató (labdarúgás) x
E-000026/2013/A169 Sportoktató (lovassport) x
E-000026/2013/A170 Sportoktató (muaythai) -
E-000026/2013/A171 Sportoktató (műkorcsolya) x
E-000026/2013/A172 Sportoktató (műugrás) x
E-000026/2013/A240 Sportoktató (női torna) x
E-000026/2013/A173 Sportoktató (ökölvívás) x
E-000026/2013/A174 Sportoktató (öttusa) x
E-000026/2013/A175 Sportoktató (ritmikus gimnasztika) x
E-000026/2013/A176 Sportoktató (röplabda) x
E-000026/2013/A177 Sportoktató (sakk) x
E-000026/2013/A246 Sportoktató (sí portág északi szakág) x
E-000026/2013/A247 Sportoktató (sí portág alpesi szakág) x
E-000026/2013/A179 Sportoktató (snowboard) -
E-000026/2013/A180 Sportoktató (sportlövészet) x
E-000026/2013/A181 Sportoktató (súlyemelés) x
E-000026/2013/A182 Sportoktató (szinkronúszás) x
E-000026/2013/A183 Sportoktató (taekwondo) x
E-000026/2013/A184 Sportoktató (tájékozódási futás) -
E-000026/2013/A214 Sportoktató (teke) x
E-000026/2013/A185 Sportoktató (tenisz) x
E-000026/2013/A146 Sportoktató (testépítés-fitness) x
E-000026/2013/A236 Sportoktató (tollaslabda) -
E-000026/2013/A187 Sportoktató (triatlon) x
E-000026/2013/A188 Sportoktató (úszás) x
E-000026/2013/A189 Sportoktató (versenytánc) x
E-000026/2013/A190 Sportoktató (vitorlázás) x
E-000026/2013/A191 Sportoktató (vívás) x
E-000026/2013/A192 Sportoktató (vízilabda) x

 

A SPORTOKTATÓ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) ...

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Sportoktató (a végzettségében szereplő sportágban)
 • Aerobic oktató
 • Búvároktató
 • Fitnesz oktató
 • Golfoktató
 • Harcművészet oktató
 • Könnyűbúvár oktató
 • Úszás oktató
 • Vizisíoktató

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 200 óra

 

Az adott sportágban, amelyben a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50%-áig számítható be.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai vonatkozásairól,
 • a résztvevők felkészítse arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt kutatások eredményeit,
 • megismertesse a résztvevőket a kommunikáció különböző verbális és nonverbális eszközeivel, módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. Cél a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése, és a gyakorlati alkalmazásra való felkészítés.

 

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az emberi szervezet felépítését, működését és szabályozását,
 • olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a résztvevőket, melyek segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az egészségi állapot közti összefüggés felismerése,
 • megismertetni a résztvevőket azokkal a módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák: egy emberi szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a szervezetre,
 • a résztvevők megismerjék a legfontosabb általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat a biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el,
 • a résztvevő megismerje az emberi test anatómiáját és működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben.

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők átfogó és rendszerezett ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit,
 • a résztvevők közvetlen, életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről,
 • a résztvevőkelsajátítsák a különböző testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok ábrázolási módját,
 • a résztvevők elsajátítsák a gimnasztika mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai kivitelezése, az edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlatvégrehajtás szakszerű irányítására.

 

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában, sportversenyek megszervezésében és menedzselésében,
 • a résztvevők elsajátítsák a legfontosabb vállalati, vállalkozási ismeretek és az alapvető vállalkozói döntésekhez szükséges alapismereteket,
 • a résztvevők megismerkedjenek a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival.

 

10326-12 Sportági alapok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevők átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, illetve játékszabályairól, képesek legyenek sportágukban a tehetség felismerésére, valamint gondozására,
 • olyan sportágspecifikus ismereteket nyújtson, jártasságokat, képességeket, készségeket és attitűdöket alakításon ki, melyek segítségével a résztvevő alkalmassá válik:
  • edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket levezetni,
  • az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani,
  • kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani,
  • sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni,
  • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni,
  • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest,
  • a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet

A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

 

 

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk (ld. Sportoktató_sportágak_engedélyek), így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Sportoktató (a sportág megjelölésével) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.