Ugrás a tartalomhoz

Sportszervező, -menedzser
52 813 01, E-000026/2013/A232

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr


A képzés elindult: 2020.12.18-án

További információ Jelentkezem
Szolnok

A képzés elidult, de lehet még csatlakozni!

További információ Jelentkezem

A SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER ...

Sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Aerobicterem vezetője
 • Fitness klub, fitnessterem vezetője
 • Horgászegyesületi vezető
 • Kondicionálóterem vezetője
 • Mozgásstúdió–vezető
 • Sportegyesület vezetője
 • Sportklub vezetője
 • Sportlétesítmény vezetője
 • Sportosztály vezetője
 • Sport–szakosztályvezető, elnök
 • Szabadidőközpont igazgatója
 • Testépítő és szolgáltató tevékenységet végző egység/szervezet vezetője
 • Uszodavezető
 • Sportszervező, –menedzser
 • Sport–rendezvényszervező
 • Szabadidőszervező

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 400 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10328-12 Vállalkozástan (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg az alapvető vállalkozási ismerereket, a vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,
 • a képzésben résztvevők ismerjék meg a vállalkozással kapcsolatos adózási és pénzügyi ismereteket.

 

10329-12 Rendezvényszervezés (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg a sportversenyek, sporttanfolyamok, edzőtáborok, egyéb sportrendezvények és konferenciák tervezésével és szervezésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

10330-12 Szakmai interakciók (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg, sajátítsák el és alkalmazni tudják a hatékony kommunikációval kapcsolatos ismereteket: személyiségpszichológia, verbális kommunikáció, nonverbális kommunikáció, metakommunikáció, Ügyfélkapcsolati menedzsment, ügyfélelégedettség.

 

10331-12 Sportlétesítmény–menedzsment (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg, sajátítsák el és alkalmazni tudják a sportlétesítmények menedzselésével kapcsolatos ismereteket: sport és a sportrekreációs létesítmények típusai, jellemzői, sort, a fitness és a wellness létesítmények alapfelszereltsége, sportrendezvények és események sajátos létesítményfeltételei.

 

10332-12 A sport alrendszerei és társadalmi környezete (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők ismerjék meg, sajátítsák el és alkalmazni tudják a sportjogi ismereteket, ismerjék meg sport területének jellemzőit, a magyar és a nemzetközi tendenciákat.

 

10333-12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevők sajátítsák el a sportszervezetek működésével és vezetésével kapcsolatos ismereteket: szervezet- és vezetéselméleti alapismeretek, humán erőforrás menedzsment, sportegyesületek menedzselése (anyagi, szellemi, kapcsolati tőke).

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció készítése

A vizsgafeladat ismertetése: adott, aktuális sportszakmai témában (Például iskolai testnevelés, a szabadidős sportolás fontossága) prezentáció elkészítése és beküldése. A prezentációt – a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A sport társadalmi környezete, sportszervezetek, sportlétesítmények, sportrendezvények és sportvállalkozások menedzselése

A vizsgafeladat ismertetése: Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapítás–megszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás–gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok. Sportesemények szervezésének módszertanai, személyiségtipológiák, társas interakciók, kommunikáció, konfliktuskezelés, viselkedéskultúra. Sportlétesítmények menedzselése, sportpolitika, sportjog, sportvállalkozások, sportágak rendszere, fitness–wellness ismeretek, sport és a média, sport és a gazdaság kapcsolata, vezetői munka összetevői, nonprofit szervezetek, szponzoráció, marketing, sportolók menedzselése

A vizsgafeladat időtartama: 45perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)

 

 

A Sportszervező, -menedzser szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Sportszervező, –menedzser végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.