Ugrás a tartalomhoz

Személyi edző
szakképesítés azonosító száma: 10145004

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Debrecen

Képzés tervezett kezdete: 2021. ősz

További információ Jelentkezem
Győr

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember hónap

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Képzés tervezett kezdete: 2021. ősz

További információ Jelentkezem
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

További információ Jelentkezem
Zalaegerszeg

Tervezett kezdés: 2021. október 30.

További információ Jelentkezem

SZEMÉLYI EDZŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ... olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • az ügyfelek testalkati és fizikai állapotát felmérni és az eredmények függvényében személyre szabott fejlesztési programokat kialakítani,
 • a személyre szabott fejlesztési programot megfelelő szakértelemmel és hatékonysággal támogatni, irányítani.

 

A SZEMÉLYI EDZŐ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • A személyi edző tevékenység során felmérni az ügyfelek, kliensen edzettségi és erőnléti állapotát. Ennek eredményére alapozva szakszerűen és megbízhatóan készíti el a fejlesztésekhez szükséges terveket. Az egyéni és csoportos fejlesztési programokat ezek alapján hatékonyan valósítja meg.
 • A tevékenységét megfelelő anatómiai, élettani, elsősegélynyújtási, edzéselméleti, gimnasztikai, kondicionálási valamint pedagógiai és pszichológiai ismeretekre építve végzi.
 • A kliensekkel végzett fejlesztő tevékenységet magas szintű szakértelemmel, szakmai tudással és az egyéni igényekhez igazított megoldásokkal látja el. Megfelelően alkalmazza a fejlesztéshez szükséges gépeket és technikai eszközöket.
 • A fejlesztések során a kliensek irányítását hatékony és szakszerű kommunikációval, megfelelő instrukciókkal támogatja. A sikeres munkáját egyénre szabott támogatással látja el.
 • Az esetleges sérüléseket vagy egészségi helyzeteket szakszerűen kezeli és megfelelő megoldásokat ajánl a klienseinek. Segít az egészség megőrzésében, tanácsot ad a megfelelő táplálkozás kialakításában és a különféle speciális egészégügyi helyzetek kezelésében is.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A Személyi edző a fitnesz és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzői feladat mellett személyi edzői feladatot is képes ellátni. Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, valamint ezen túlmenően tartás- és mozgáselemzés mellett, izomegyensúlyt vizsgálni és CORE izomteszteket elvégezni. Kró-nikus betegeknek az orvossal konzultálva, javaslatait szem előtt tartva edzést tervezni és vezetni. Az ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális, igény szerint speciális edzéscélokat fogalmaz meg, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendel.

Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio gépeket, valamint különböző edzéseszközökkel végzett edzése-ket, szükség esetén segítséget nyújt, és technikai hibákat javít vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításá-hoz, igény esetén személyre szóló edzéstervet készít. Az egészséges életmód megvalósításához a táplálkozás terén ajánlásokat fogalmaz meg. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visz-szajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram változtatására, edzéstervet módosít.

A motorikus képességek fejlesztésének életkort figyelembe vevő szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.

Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozáso-kat tervez és vezet.

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egész-ségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző informatikai és audiovizuális eszközök révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szint-jének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásai-ról, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: személyi edző, fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

Sportedző (a sportág megjelölésével)

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

Fitness-wellness instruktor

Aqua tréner

Csoportos fitness instruktor

Fitness instruktor

Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

Tánc instruktor

Továbbá:

Felsőfokú testkulturális szakképzettség

Gyógytornász szakképzettség

A szakmai előképzettségként feltüntetett felsőfokú testkulturális szakképzettségnek a 157/2004. (V.18.) - a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló - kormányrendeletben szereplő, felsőoktatás keretében szerezhető szakképesítések fogadhatók el.

egészégügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

A személyi edzés elmélete és módszertana

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő

 • megismerje a személyi edző tevékenység szakmai alapjait és összefüggéseit,
 • képes legyen a személi edző tevékenység szakmai ismereteinek megfelelő szintű alkalmazására,
 • egy személyi edzés program összeállítására és lebonyolítására.

 

Testformálás

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő

 • megismerje a testformáláshoz szükséges elméleti összefüggéseket,
 • képes legyen a testformálás során az elméletben megtanult ismeretek alkalmazására.

 

Táplálkozás, sporttáplálkozás

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő

 • megismerje a testformáláshoz szükséges elméleti összefüggéseket,
 • képes legyen a testformálás során az elméletben megtanult ismeretek alkalmazására.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

 • Sportszervező munkatárs

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Sportedző
 • Sportoktató