Ugrás a tartalomhoz

Tisztítás-technológiai szakmunkás
32 853 03, E-000026/2013/A072

A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS ...

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Gyermekintézmény-takarító
 • Irodatakarító
 • Kórháztakarító
 • Lakóépület-takarító
 • Medencetakarító
 • Szállodatakarító
 • Autóápoló, autómosó
 • Autókozmetikus
 • Buszmosó,
 • Hajómosó, belső takarító
 • Kamionmosó,
 • Konténermosó
 • Ablaktisztító
 • Tartálytisztító, olajtartályok tisztítása
 • Üzemi takarító
 • Zsomptakarító

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 400 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alkalmas legyen az általános szakmai illemtan betartására, tudja értelmezni és alkalmazni a helyi házirendet a munkaterület munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályainak betartása mellett,
 • a résztvevő fel tudja mérni a területet, rögzíteni a típusrendet, ezen belül felismerni a jelenlévő szennyeződéseket és burkolatokat, és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és járulékos kockázatokat,
 • a résztvevő ki tudja választani a szükséges eszköz- és kezelőszer-rendszert, végre tudja hajtani a napi vagy ügyeleti takarítást külső területen (járda, ablak, homlokzat) vagy belső területen (szaniterhelyiségben, öltözőben, irodában, tanteremben, szállodaszobában, kórte-remben, folyosón) a megfelelő eljárások, technológiák alkalmazásával.

 

11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II. (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő a tisztítandó burkolatokon található szennyeződéseket a technológia fegyelem figyelembe vételével képes legyen eltávolítani. Az alkalmazandó eszközökkel, gépekkel, kezelőszerekkel szakszerűen tudja ellátni a tisztítás-technológiai feladatát.

 

11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő fel tudja mérni a területet (helyiség/szakasz nagyságrendben), felismeje a jelenlévő szennyeződéseket, nagyság-rendjüket és a burkolatokat, és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és járulékos kockázatokat, valamint meghatározza az optimális vételezési és ürítési pontokat, illetve útvonalat,
 • ki tudja választani a szükséges eszköz-, és kezelőszer-rendszert, illetve tartozék-/szerszámtípust és végrehajtja az eljárást vagy technológiát.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek I.

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépek kezelése

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint legalább, egy vezetőüléses géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, minimum 30 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek II.

A vizsgafeladat ismertetése:

20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített minimum 45 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc.

 

 

A Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Kapcsolódó képzések