Ugrás a tartalomhoz

Tűzvédelmi főelőadó
szakképesítés azonosító száma: 10324017

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Győr

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember hónap

További információ Jelentkezem
Nyíregyháza

Képzés tervezett kezdete: 2021. ősz

További információ Jelentkezem
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

További információ Jelentkezem
Veszprém

Képzés tervezett kezdete: 2021. október 

További információ Jelentkezem

TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a tűzvédelmi főelőadó tevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni,

 • ellátni a legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását.
 • szervezni és irányítani a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét,
 • közreműködni a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében
 • intézkedni a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében.

 

A TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • információkat gyűjteni,
 • elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét,
 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást,
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni,
 • szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját,
 • ellenőrzési tevékenységet végezni,
 • vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat,
 • kapcsolatot tartani külső szervezetekkel,
 • kapcsolatot tartani a szervezeten belül,
 • közreműködni a fejlesztések tűzvédelmének meghatározásában,
 • irányítani az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét,
 • közreműködni a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében,
 • szervezni a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét,
 • tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket,
 • gyakorlatokat szervezni és értékelni.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végzi a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását.

Feladatai körében szakmailag előkészíti és támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szervezi és irányítja a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködik a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében.

Munkáját részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében.

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és szakszerű teljesítése érdekében.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 • OKJ 53 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés vagy
 • 10324017 Tűzvédelmi előadó szakképesítés

 

A tervezett képzési idő: 180 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Szervezetek tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

A tananyagegység célja:

 • azoknak az elveknek, módszereknek, eszközöknek, feladatoknak a megismerése és számbavétele, amelyek a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi kötelezettségeinek ellátásához szükségesek.

 

A tűzvédelemi dokumentumok, szolgáltatási szerződések

A tananyagegység célja:

 • a tűzvédelemmel kapcsolatos jogi és szakmai szabályok áttekintése, a kapcsolódó szabályozó dokumentumok elkészítése.

 

A tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás, tűzvédelmi gyakorlatok

A tananyagegység célja:

 • a tűzvédelmi oktatással, vizsgáztatással valamint a tűzoltóságok által tartandó gyakorlatokkal kapcsolatos szabályok, szervezési és nyilvántartási feladatok megismerése.

 

A fejlesztések és a beruházások tűzvédelmi szempontjai

A tananyagegység célja:

 • a fejlesztésekkel, beruházásokkal, átalakításokkal kapcsolatos tűzvédelmi vonatkozások azonosítása, a tűzvédelmi érdekek érvényesülési szempontjainak megismerése.

 

Tűzvédelmi ellenőrzések, bejárások

A tananyagegység célja:

 • a különféle ellenőrzésekhez, vizsgálatokhoz kapcsolódó ismeretek áttekintése, a megvalósítási technikák elsajátítása.

 

Tűzvédelmi kapcsolatok, tájékoztatás, teendők tűz esetén

A tananyagegység célja:

 • a különféle kommunikációs technikák, a kapcsolattartási, tájékoztatási feladatok áttekintése, valamint a tűzesetekkel kapcsolatos szabályok és kötelezettségek megismerése.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Munkavédelmi előadó
 • Tűzvédelmi előadó