Ugrás a tartalomhoz

Útépítő-, és karbantartógép kezelő
32 582 02, E-000026/2013/A019

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ-, ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐ)
(OKJ 32 582 02, E-000026/2013/A019)

 

Az ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ-, ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐ) ...

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Útépítő- és karbantartógép-kezelő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 60-90 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • hogy a résztvevő képessé váljon áttekinteni a gépkezelői feladat ellátásához szükséges dokumentumokat, bejegyezéseket írni a munkagép naplóba, ismerje és használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket, műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végezzen.

 

10450-16 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő képessé váljon szereléket kiválasztani, cserélni, irányítóval kapcsolatot tartani, útépítő- vagy karbantartó gépet üzemeltetni, útépítő- vagy karbantartó géppel munkavégzést végrehajtani, a munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni.

 

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
 • Irányítóval kapcsolatot tart.
 • Útépítő- vagy karbantartó gépet üzemeltet.
 • Útépítő- vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

 

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője) szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

Útépítő- és karbantartógép kezelő

Útépítő gépek

Alagútépítő gép

Aszfaltbedolgozó finischer

Aszfaltburkolat maró

Betonbedolgozó finischer

Talajstabilizátor

Egyéb útépítő gépek

Útburkolat javító gépek

Aszfalt és betonburkolat bontó

Aszfalt és betonvágó gép

Aszfalt újrahasznosító berendezés

Emulziószóró berendezés

Kátyúzó gép

Önjáró útburkolati jelfestő

Útkorona átfúró berendezés

Egyéb Útburkolat javító gépek

Karbantartó gépek

Ároktisztító-maró munkagép

Hómaró és hótoló gépek

Só- és homokszóró gép

Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép

Önjáró seprőgép

Útfenntartó és karbantartó gépek

Egyéb útfenntartó- és karbantartógép

Egyéb karbantartó gépek