Vállalkozási mérlegképes könyvelő, felmentési lehetőségek

 

A VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANANYAGEGYSÉGEI

 

Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység óraszáma

1.

Gazdasági és jogi alapismeretek

60

2.

Vállalkozások pénzügyei

80

3.

Könyvviteli ismeretek

83

4.

Adózási ismeretek

80

5.

Számvitel és adózás digitális környezetben

40

6.

Pénzügyi számvitel

200

7.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

73

 

 

 

FELMENTÉS A TANANYAGEGYSÉGEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEINEK MÉRÉSE ALÓL

Végzettség/Szakképesítés/
Szakmai előképzettség
Tananyagegységek és mérésük, amelyekből felmentésre jogosult
Elsajátítandó tananyagegységek és tanulási eredmények mérése

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
vagy
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

1., 2., 3., 5.

4., 6., 7.

Adótanácsadószakképesítés
vagy
Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés

1., 2., 3., 4., 5.*

6., 7.

Felsőoktatásiintézményben,
gazdaságtudományok képzési területen
letett záróvizsga

1., 2., 3.

4., 5., 6., 7.

Az állam-és jogtudományi doktori fokozat

1.

2., 3., 4., 5., 6., 7.

Felsőoktatási intézményben,
gazdaságtudományok képzési területen,
pénzügy és számvitel alapképzési szakon
letett záróvizsga

1., 2., 3., 4., 5.*, 6., 7.

teljes felmentés*

Felsőoktatási intézményben,
gazdaságtudományi képzési területen,
számvitel mesterképzési szakon
letett záróvizsga

1., 2., 3., 4., 5.*, 6., 7.

teljes felmentés*

*Az 5. Számvitel és adózás digitális környezetben tananyagegység szakmai követelményei alól felmentés csak akkor adható meg, ha a képzésre jelentkező hiteles dokumentummal igazolni tudja, hogy előzetesen megszerzett tudásként a kompetenciákat birtokolja.