Ugrás a tartalomhoz

Vállalkozási ügyintéző
51 344 11, E-000026/2013/A221

Helyszín Időpont További információ Jelentkezés
Békéscsaba Jelentkezés függvényében További információ Jelentkezem
Kecskemét Tervezett indulás: 2019. május folyamán További információ Jelentkezem
Miskolc Hamarosan indul! További információ Jelentkezem
Pécs 2019. tavasz További információ Jelentkezem
Szekszárd 2019.09.27. További információ Jelentkezem
Szolnok Érdeklődjön elérhetőségeinken! További információ Jelentkezem
Székesfehérvár 2019. május 25. További információ Jelentkezem

A VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ ...

A vállalkozási ügyintéző közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait.

Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Pénzügyi adóügyintéző
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi ügyintézője
 • Vállalkozási ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Analitikus nyilvántartó
 • Anyagkönyvelő
 • Banki könyvelő
 • Díjkönyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Forgalmi könyvelő
 • Gépkönyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Könyvelői adminisztrátor
 • Leíró könyvelő
 • Bérszámfejtő
 • Vállalati pénztáros
 • Pénzügyi nyilvántartó
 • Számlázási ügyintéző
 • Tárgyi eszköz-nyilvántartó
 • Anyaggazdálkodási nyilvántartó

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 720 óra (távoktatás képzési forma esetén: 216 kontakóra + 504 óra önálló tanulás)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénzügyi befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítsen a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára,
 • felkészítsen a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében,
 • kialakítsa a résztvevőben az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét.

 

10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak költségkihatását,
 • bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre,
 • felkészítsen egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti tervkészítés folyamatát alkalmazva tervfejezetek összeállítására a tanult statisztikai módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai követelményeit,
 • felkészítse a résztvevőket, hogy az elkészített üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt.

 

10153-16 Könyvvezetési feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők képesek legyenek a gazdasági eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni,
 • a résztvevők képesek legyenek az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal.

 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje a Munka törvénykönyve által meghatározott azon szabályokat, melyeket a munkaügyi gyakorlat során alkalmaznia szükséges,
 • felkészítsen a jogszabályi, adójogszabályi környezet követésére,
 • felkészítsen bérszámfejtés és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok végzésére,
 • felkészítsen a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a munkavállalók jövedelmének hatályos jogszabályok szerinti meghatározására, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, bevallások elkészítésére.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, elektronikus bevallások készítése, bérszámfejtési feladat

 

A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap megadott vállalkozás bizonylatai segítségével: nyitás, a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartásban, bevételi nyilvántartás, valamint részletező nyilvántartások vezetése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap, megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

C) Bérszámfejtési feladat

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése és munkaerő-gazdálkodási feladatok

 

A) Az üzleti terv védése

A vizsgafeladat ismertetése: megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka védése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

 

B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Vállalkozási ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.