Ugrás a tartalomhoz

Vállalkozási ügyintéző
51 344 11, E-000026/2013/A221

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Békéscsaba Jelentkezés függvényében További információ Jelentkezem
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem

A VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ ...

A vállalkozási ügyintéző közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait.

Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Pénzügyi adóügyintéző
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi ügyintézője
 • Vállalkozási ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Analitikus nyilvántartó
 • Anyagkönyvelő
 • Banki könyvelő
 • Díjkönyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Forgalmi könyvelő
 • Gépkönyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Könyvelői adminisztrátor
 • Leíró könyvelő
 • Bérszámfejtő
 • Vállalati pénztáros
 • Pénzügyi nyilvántartó
 • Számlázási ügyintéző
 • Tárgyi eszköz-nyilvántartó
 • Anyaggazdálkodási nyilvántartó

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 720 óra (távoktatás képzési forma esetén: 216 kontakóra + 504 óra önálló tanulás)

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a pénzügyi befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítsen a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára,
 • felkészítsen a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében,
 • kialakítsa a résztvevőben az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét.

 

10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai ( írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak költségkihatását,
 • bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre,
 • felkészítsen egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti tervkészítés folyamatát alkalmazva tervfejezetek összeállítására a tanult statisztikai módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai követelményeit,
 • felkészítse a résztvevőket, hogy az elkészített üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt.

 

10153-16 Könyvvezetési feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők képesek legyenek a gazdasági eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni,
 • a résztvevők képesek legyenek az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal.

 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a képzésben résztvevő megismerje a Munka törvénykönyve által meghatározott azon szabályokat, melyeket a munkaügyi gyakorlat során alkalmaznia szükséges,
 • felkészítsen a jogszabályi, adójogszabályi környezet követésére,
 • felkészítsen bérszámfejtés és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok végzésére,
 • felkészítsen a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a munkavállalók jövedelmének hatályos jogszabályok szerinti meghatározására, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, bevallások elkészítésére.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, elektronikus bevallások készítése, bérszámfejtési feladat

 

A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap megadott vállalkozás bizonylatai segítségével: nyitás, a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartásban, bevételi nyilvántartás, valamint részletező nyilvántartások vezetése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap, megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

C) Bérszámfejtési feladat

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése és munkaerő-gazdálkodási feladatok

 

A) Az üzleti terv védése

A vizsgafeladat ismertetése: megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka védése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

 

B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Vállalkozási ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.