Ugrás a tartalomhoz

Vendéglátó-üzletvezető
35 811 02, E-000026/2013/A199

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok Érdeklődjön elérhetőségeinken! További információ Jelentkezem

A VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETŐ ...

A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat, felelősséggel tartozik a rá bízott eszközökért.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Bárvezető
 • Cukrászdavezető
 • Cukrászüzem vezető
 • Csárda üzletvezetője
 • Étterem üzletvezetője
 • Konyha-vezető (Séf)
 • Munkahelyi étkezde, étterem vezetője
 • Népkonyha vezetője
 • Vendéglő üzletvezetője
 • Büfé-, bisztróvezető
 • Cukrászda-, fagylaltozó vezető
 • Eszpresszó-, kávézóvezető
 • Italboltvezető
 • Kávéház üzletvezetője
 • Söröző üzletvezetője
 • Teázó üzletvezetője

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, 34 811 06 Fogadós

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 300 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11536-16 Marketing a vendéglátásban (Írásbeli, gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a gazdaság alapfogalmait, szervezeti kereteit, a gazdálkodási tevékenység megjelenési formáit, a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ismereteket, a vendéglátásban leggyakrabban előforduló vállalkozási formákat, az alapvető adózási ismereteket, az alapvető statisztikai, árképzési, jövedelmezőségi számítási ismereteket,
 • a résztvevők megismerjék a marketingtevékenység általános céljait, eszközrendszerét, a vendéglátásban használt marketingeszközöket.

 

11537-16 Vendéglátó menedzsment (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat, a felelős magatartást az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és értékesítésénél, az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tu-lajdonságait, a táplálkozásban betöltött szerepüket,
 • a résztvevők megismerjék a feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségeit, feltételeit,
 • a résztvevők megismerjék a vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményeit és a működéssel kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterét, a vonatkozó jogszabályi hátteret.

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzlet napi munkájának szervezése

A vizsgafeladat ismertetése: A vendéglátó üzlet napi munkájának megszervezésével kapcsolatos két szituációs feladat elvégzése. A szituációs feladatok lehetnek: megrendelés összeállítása, vendégpanaszok kezelése, dolgozók elszámoltatása, munkamegbeszélés tartása, leltározás, leltárértékelés, számlázás, számlaellenőrzés, élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi ellenőrzés, munkaidő-beosztás készítése, üzleti választék összeállítása, ügyviteli utasítás kiadása, rendezvény felvétele, rendezvényhez kapcsolódó forgatókönyv készítése, diszpozíciók készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzleti tevékenységhez kapcsolódó gazdasági számítások és elemzések végzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ár- és költségkalkulációk készítése, készletgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás, költséggazdálkodás, az üzleti eredményt, jövedelmezőséget befolyásoló tényezők alakulásának figyelemmel kisérése és elemzése, javaslatok készítése az üzlet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatban és az üzleti eredmény felhasználására vonatkozóan.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Vendéglátó-üzletvezető végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.