Ugrás a tartalomhoz

 

 

Kinek kell a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepelnie?

A számviteli törvény értelmében a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével olyan személy bízható meg, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés), és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, tehát a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel. A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.

A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben várhatóan - a 10 millió forintot nem haladja meg.

 

Hogy kérhetem felvételemet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába?

Részletes információkat a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szakképzés web oldalon olvashat, a Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról, és annak mellékleteiről szóló pontban.

 

Hogyan teljesíthető a kötelező szakmai továbbképzés?

Nyilvántartásba történő felvétel, új kérelem benyújtása, törlést követő új felvételi kérelem esetén igazolni szükséges, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületre előírt továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette. Ennek megfelelően a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban 16 kreditpontot szükséges összegyűjteni, amelyből legalább 8 kreditnek számviteli témakörhöz, továbbá legalább 4 kreditnek a kérelmezett szakterülethez kell kapcsolódnia.

Szakterület-bővítés esetén az új szakterületre vonatkozó 4 kreditpontot előzetesen kell teljesíteni, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapba, újabb gyakorlati idő igazolása azonban nem szükséges.

Nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartásba vételt követő továbbképzési évtől kezdődően szükséges minden továbbképzési évben - január 1-jétől december 31-ig - a továbbképzés teljesítése. Továbbképzés során összesen legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteni, amelyből legalább 8 kreditpont számviteli témakör, és legalább 4 kreditpontot azon a szakterületre minősített továbbképzésen kell teljesíteni, ahol a könyvviteli szolgáltatást végző a nyilvántartásban szerepel (ez utóbbi lehet számviteli és nem számviteli témakör is). Ha a nyilvántartásban több szakterülete van bejegyezve, akkor minden egyes szakterületén 4 kreditpontot kell gyűjteni. Ez többlet-képzési kötelezettséget nem jelent, a 16 kreditponton belül teljesíthető.

Szakterületi programjainkat ennek megfelelően úgy alakítottuk ki, hogy a 16 kreditpontos  programon való részvétellel teljesítheti mind a vállalkozási, mind egy adott szakterületi (IFRS vagy pénzügyi vagy államháztartási) regisztrációhoz szükséges továbbképzési kötelezettségét. További, csak 4 szakterületi kreditpontokat is tud szerezni képzéseinken.

Az államháztartási szervnél dolgozók esetében – a szakterület speciális jellegéből adódóan – eltér a többi szakterület továbbképzésétől. Az államháztartási szervnél dolgozók függetlenül a nyilvántartásban megjelölt szakterületüktől, kötelesek 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzésen megszerezni, azzal, hogy a regisztrált szakterületükre előírt 4 kreditpontot is teljesíteni kell. Amennyiben tehát Ön vállalkozási szakterületen regisztrált, és költségvetési szervnél dolgozik, akkor az összegyűjtendő 16 kreditpontból az államháztartási szakterületre előírt 12 kreditpontos továbbképzés teljesítése mellett a fennmaradó 4 kreditpontot a vállalkozási szakterületre minősített továbbképzésen kell megszereznie, erre programkínálatunkban talál lehetőséget.

 

Hogy kell a továbbképzés teljesítését igazolni a Nemzetgazdasági Minisztérium számára?

Nyilvántartásba történő felvétel, új kérelem benyújtása, törlést követő új felvételi kérelem, valamint szakterület-bővítés esetén a továbbképzésen részt vevőnek kell benyújtania a továbbképzésről szóló igazolás másolatát.

Nyilvántartásba vételt követően a képző intézmény jelenti be a teljesített kreditpontokat a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, azonban a képzés teljesítéséről szóló igazolást feltétlenül meg kell őrizni!

 

További és részletes információ:

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséről.

 

Könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzéke:

Kérjük, ellenőrizze adatait a névjegyzékben! A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást mindenképp jelezze a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, hogy a résztvevő továbbképzés teljesítésének bejelentése, és a kreditpontok érvényesítése ne ütközzön problémába.

 

Az adótanácsadónak, adószakértőknak, okleveles adószakértőknek, valamint könyvvizsgálói kamarai tagsággal rendelkezőknek szóló általános tájékoztatónkat ide kattintva érheti el.

Elérhetőség

H-CS: 8:00-16:30, P: 8:00-14:00

Képzéseinkről mondták

"Nem olyan régen egy kötelező mérlegképes továbbképzésen voltam. Kóbor Miklósné Eszter tartotta az előadást. Hosszú évek óta azt gondolom hogy a legjobb és legérthetőbb...

Professzionális szintű szervezés! 5-ös jár érte! - T.R. | Szeged | 2018.07

"Nagyon jól szervezett, sok-sok segítségnyújtás, mindig elérhetőek probléma esetén, kiváló tanárok." - K.Zs. | Szeged | 2018.07